Stöde

-
Musikvecka
- mitt i Sverige
- mitt i musiken
27 juli
- 1 aug

www.stodemusikvecka.se                                         info@stodemusikvecka.se
sista veckan i juli
Den ideella kulturföreningen StödeKult bildades den 16 mars år 2000.
Medlemsantalet uppgick det första året till 80 st.

Det övergripande syftet med föreningens verksamhet är att bidra till ett bra kulturliv i Stöde genom att på olika sätt arrangera kulturella evenemang.        
Verksamheten riktar sig till alla åldersgrupper.

Verksamheten har under åren varit livlig och engagerat många. Föreningen har anordnat konserter, utställningar, teaterföreställningar, vis- och allsångsaftnar, spelstugor, berättaraftnar, dansfestivaler, danskurser under sportlovsveckor, rockkonserter mm. Evenemangen har i de flesta fallen varit mycket välbesökta.

WYSIWYG Web Builder